Een verslag.

Zoals jullie wellicht uit een vorige nieuwsbrief weten, is een werkgroep van Slow Food Amsterdam aan het kijken wat er nodig zou zijn om een eigen winkel te starten. Zo’n inventarisatie is op twee manieren nuttig: het dwingt ons om concreet na te denken over wat wij als Slow Food Amsterdam eigenlijk willen: wat vinden we precies de moeite waard en wat minder / niet?  En het kan (wie weet!) ook een basis leggen voor een echte, concrete winkel waar Amsterdammers, dagjesmensen en toeristen (in die volgorde) terecht kunnen voor goede, ambachtelijke, liefst lokale producten die voortkomen uit onze Nederlandse cultuur.

De werkgroep heeft half augustus een gesprek gehad met vertegenwoordigers van de Ark van de Smaak om eerdere initiatieven te inventariseren, om over logistiek te praten, en de criteria te bespreken die de Ark hanteert om bepaalde producten op te nemen. Dat is van belang, omdat wij graag Ark van de Smaak-producten de kern van ons aanbod zouden willen maken: kleine, ambachtelijke en gewetensvolle producenten verdienen onze steun. Van onze kant, hebben we verteld waar wij mee bezig zijn en zo werd het een geanimeerd gesprek.

Duidelijk is dat we een eigen Ark / Slow Food-logo nodig zullen hebben. Dat is echter geen makkelijk punt omdat omdat ook Slow Food Italië hier iets over te zeggen heeft. We hebben inmiddels een concrete winkellocatie voor ogen. Het staat nog niet vast of we daar een vergunning voor kunnen krijgen.

In een wereld waarin de ene helft via het internet producten verkoopt aan de andere helft, móet het mogelijk zijn om kleinschalige leveranties van buiten Amsterdam aan onze winkel voor elkaar te krijgen. De details zijn alleen nog niet duidelijk. We hebben het ook over financiering gehad, maar er zijn nog geen miljoenen op tafel gelegd.

De werkgroep heeft een tijdje geleden gepraat met een Amsterdams restaurant om te kijken of er een synergie tussen horeca en Ark van de Smaak-producten mogelijk is. En intussen gaan we experimenteren met oude, authentieke recepten voor gerookte ossenworst om daarmee een soort signature-product te creëren. Als je daarover een mening hebt, ga je die natuurlijk niet voor je houden, hè?

Kortom, we praten goed en concreet en zetten kleine stapjes voorwaarts. Uiteindelijk komt het voor elkaar!

https://slowfood.nl/arkvandesmaak/

Bijdrage: Jacques Meerman / Dorothea Sinnema / Leonie Paalman

Reactie: Dorothea@slowfoodamsterdam.nl

 

De Groninger blaarkop (Ark van de Smaak) was vroeger tot diep in West-Nederland van belang, en o.a. de melkleverancier voor de Leidse kaas – een kaas die ook onderdeel is van de Ark van de Smaak.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

=

 

EN ONTVANG EEN RECEPT UIT

DE ARK VAN DE SMAAK!