Zoals jullie wellicht al op de afgelopen ALV-vergadering van SF Amsterdam gehoord hebben, gaan we het komende jaar ook ‘iets politieks’ op de agenda zetten. Ook wij willen gaan bijdragen aan de discussie over een andere landbouw.

 

Dat willen we doen middels een andere voedselvisie, die we graag met jullie willen gaan bespreken en becommentariëren. In de vorm van een aantal thema-avonden, en afsluitend met een symposium of mini-congres. Om niet alles in deze wereld tegelijk te willen veranderen en verbeteren, pakken we dit jaar het thema bodemverbetering bij de kop. Immers, voor een circulaire landbouw, meer biodiversiteit en gewoon een duurzamere aarde heb je andere landbouwgrond nodig, dan grond van monoculturen met kunstmest.

 

regenerative farming

Illustratie van conventionele chemische versus regenerative landbouw, inclusief effecten op het weer en onder de grond

 

Uitgangspunt voor de eerste thema-avond is de Netflix-documentaire Kiss the Ground. Daarin wordt gesteld dat de Amerikaanse landbouw nog maar 60 jaar te gaan heeft, voordat de bodem is uitgeput door kunstmest en pesticiden.

Is de Amerikaanse aanpak ook op onze situatie toepasbaar? En hoe verhoudt zich dat met het houden van runderen en andere veesoorten, terwijl we juist in ons land de veestapel willen inkrimpen?

Wil je meedoen aan deze thema-avonden en helpen bij het organiseren van het einddebat, geef je dan op bij René Zanderink:  zanderinkr@gmail.com.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

=

 

EN ONTVANG EEN RECEPT UIT

DE ARK VAN DE SMAAK!