Slow Food is een wereldwijde voedselbeweging, opgericht in 1989 uit zorg om het verdwijnen van lokale eetculturen, tradities en voeding. Slow Food gelooft dat voedsel verbonden is met vele andere aspecten van het leven. Door onze voedselkeuzes kunnen we gezamenlijk beïnvloeden hoe voedsel wordt geteeld, geproduceerd en gedistribueerd en de wereld als gevolg daarvan veranderen. Wij zien een wereld voor ons waarin alle mensen toegang hebben tot- en genieten van voedsel dat goed voor hen is, goed voor degenen die het maken en goed is voor de planeet. Onze aanpak is gebaseerd op een concept van voedsel dat wordt gedefinieerd door drie onderling verbonden principes: good, clean & fair.

 

Inmiddels zijn wij in 160 landen actief, waaronder Nederland. Slow Food Nederland is de overkoepelende organisatie en de vertegenwoordiger van de internationale organisatie in ons land. In Nederland zijn diverse regionale communities actief, en er is een zeer actieve jeugdbeweging, Slow Food Youth Network.

 

Slow Food Nederland is een vereniging, geleid door een bestuur met een collectieve verantwoordelijkheid. De bestuursleden vullen elkaars competenties en kwaliteiten aan. Naast de gebruikelijke bestuursfuncties voorzitter, secretaris en penningmeester vervult het bestuur ook taken en toezicht op het gebied van communicatie, aangesloten foodprofessionals, (leden)werving. marketing en fundraising.

 

Wij zoeken versterking van ons bestuur. Mensen die bereid zijn bepaalde functies te vervullen, dan wel aandachtsgebieden voor hun rekening te nemen. Bij voorkeur zijn zij afkomstig uit verschillende delen van het land. Leden van het bestuur zijn lid van de vereniging of worden uitgenodigd dit te worden bij hun aantreden.

 

Wat verwachten wij van leden van het bestuur?
 • affiniteit met de doelstellingen en activiteiten van Slow Food;
 • affiniteit met vrijwilligersorganisaties en/of fondswervende instellingen;
 • inzet van hun relevante netwerken en relaties;
 • vaardigheden, nodig voor het werken in collectief verband;
 • creatief denkvermogen én realiteitszin;
 • een open oog en oor;
 • tijd van circa 1 dagdeel per week.

 

Wat levert je het bestuurslidmaatschap op?
 • Verdieping van je netwerk en nieuw contacten;
 • Verbreding van je horizon;
 • Ervaring in het aansturen van een vrijwilligersorganisatie.

 

Wij vragen bovenal enthousiasme om zich in te zetten voor onze beweging. Het is echter een pre als de nieuwe bestuursleden ervaring hebben op één of meerdere onderstaande terreinen:

 • juridische zaken;
 • accountancy;
 • politiek;
 • lobby & public affairs;
 • fundraising;
 • relatiemanagement.

 

Word je hierdoor aangesproken? Maak dan met ons een afspraak voor een (digitaal) kennismakingsgesprek. Je kunt daarvoor een mail sturen naar secretaris@slowfood.nl, met een korte omschrijving wie je bent, wat je doet, wat je interesses zijn, en je contactgegevens. Een CV en motivatiebrief komen pas in een later stadium aan de orde.

Foto: Unsplash

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

=

 

EN ONTVANG EEN RECEPT UIT

DE ARK VAN DE SMAAK!