Onze huidige secretaris stelt haar bestuurszetel beschikbaar.
Slow Food Amsterdam zoekt iemand die affiniteit heeft met de doelstellingen van Slow Food, enthousiast is, én talent heeft voor het structureren van onze maandelijkse vergaderingen en het bijhouden van de binnengekomen post.
Verdere taken zijn:

•  Het in samenspraak met de voorzitter plannen van de agenda voor de maandelijkse vergaderingen;
•  Zorgen voor verslaglegging en actielijst, zodat iedereen tijdig over de juiste informatie beschikt;
•  De stukken goed & inzichtelijk archiveren, daarbij is het fijn als je handigheid hebt met Google docs.
•  We vergaderen nu 1 keer per maand. Daarnaast kun je als bestuurslid ook andere taken oppakken.

Wat levert je het bestuurslidmaatschap op?

•  Verdieping van je netwerk en nieuwe contacten, verbreding van je horizon;
  Ervaring in het aansturen van een vrijwilligersorganisatie.

Enthousiast geworden?

Meld je aan! mail: voorzitter@slowfoodamsterdam.nl

Mocht je nog vragen hebben, mail gerust: voorzitter@slowfoodamsterdam.nl

of neem contact op met onze voorzitter, Machteld de Vos: 06 – 22222 697

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

=

 

EN ONTVANG EEN RECEPT UIT

DE ARK VAN DE SMAAK!