Met betrekking tot de onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid slaan diverse Europese niet-gouvernementele organisaties de handen inéén om druk uit te oefenen op ministers van het Europees Parlement

Ondanks de chaos die door de COVID-19 pandemie is ontstaan, zijn de onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) nog steeds aan de gang. De eindstemming over het nieuwe GLB zal naar verwachting in het najaar plaatsvinden en zal bepalend zijn voor het landbouwbeleid van de Europese Unie voor de komende zeven jaar.

Tekst // Indre Anskaityte – Slow Food Europe
Beeld // Good Food Good Farming

De onzekerheid die de wereldwijde pandemie met zich meebrengt, heeft al gevolgen gehad voor de landbouw. Zo zijn er aan de ene kant enorme voedseloverschotten en kampen boeren tegelijkertijd met een tekort aan seizoenarbeiders. Bovendien kan de verschuiving van aandacht naar COVID-19 van invloed zijn op de GLB-onderhandelingen en de definitieve wetgeving. Slow Food Europe vindt het – samen met andere partnerorganisaties – bijzonder belangrijk om de beginselen van duurzame landbouw te behouden en zich te richten op het opbouwen van de veerkracht van onze voedselsystemen.

De komende vijf weken zullen we daarom druk uitoefenen op de leden van het Europees Parlement om het landbouwbeleid van de EU opnieuw vorm te geven. We vragen daarin aandacht voor natuur en biodiversiteit, voor veerkrachtige voedselsystemen en agro-ecologie, voor klimaat en milieu, voor dierenwelzijn en menselijke gezondheid, en voor duurzame kleinschalige landbouw.

Vijf weken lang plaatsen we elke dinsdag onze eisen op social media. Deel onze boodschap en help ons om het belang van duurzame voedsel- en landbouwsystemen onder de aandacht te brengen!

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

=

 

EN ONTVANG EEN RECEPT UIT

DE ARK VAN DE SMAAK!