Mijn jeugd heb ik doorgebracht op een biologisch-dynamische stadsboerderij, en dit heeft mij voor de rest van mijn leven gevormd in mijn visie op voedsel en landbouw.

Mijn studiekeuze voor Internationale Ontwikkelingen gespecialiseerd op duurzame landbouw en voedselsystemen (Wageningen Universiteit) komt hieruit voort, zo ook allerlei landbouw, tuinbouw en voedselprojecten die ik naast mijn studie heb opgepakt. Momenteel ben ik mijn bachelor aan het uitbreiden met Filosofie in Amsterdam, om ook de verdieping hierin op te zoeken.

Alles in verhouding

De inzichten over de verhouding tussen mens en natuur, tussen de consument en zijn voedsel, tussen de boeren en de samenleving, tussen de politieke machten en burgers met eisen, en tussen klimaatverandering en onze consumptiepatronen zijn voor mij cruciaal en stimuleren mij steeds weer om op deze gebieden actie te ondernemen. Een organisatie zoals Slow Food lijkt mij een hele mooie kans om concreet bij te dragen op dit vlak.

Duurzaam voedselsysteem

Een biologisch-dynamische boerderij als omgeving om in op te groeien, geeft je het bewustzijn van lokaal, vers, gezond en natuurlijk voedsel waarbij kringlopen zijn gesloten, dierenwelzijn meegenomen wordt en biodiversiteit wordt gestimuleerd. Dit zijn essentiële componenten om een duurzaam voedselsysteem te creëren.  Dit, in combinatie met ecologische, sociale, economische en beleidsvakken in mijn studie hebben mij laten inzien dat een holistische benadering van de voedsel en landbouw kwestie van groot belang is. De verbondenheid tussen de verschillende sectoren en belangengroepen laat direct zien dat de veranderingen op overkoepelend niveau aangepakt moeten worden. Daarbij is het bewustzijn van de consument ontzettend belangrijk en speelt Slow Food als initiatiefnemer hierin een grote rol. Met het stimuleren van betrokkenheid van burgers bij hun voedselconsumptie en de productie kan de druk en noodzaak vanuit de samenleving toenemen om op politiek en beleidsniveau veranderingen door te voeren. Laten we daar op zoveel mogelijk manieren naar streven.

Lotte

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

=

 

EN ONTVANG EEN RECEPT UIT

DE ARK VAN DE SMAAK!