Slow Food International: “De stemming van het EU-Parlement bevestigt een rampzalig gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat een industrieel, destructief en niet-duurzaam landbouwmodel blijft subsidiëren.”

Op 23 november 2021 heeft het Europees Parlement in de plenaire vergadering gestemd om het landbouwbeleid van de EU, het GLB, voor de komende jaren goed te keuren. Het plan dat op tafel ligt, is een ramp voor de kleinschalige boerderijen, het milieu en het klimaat.

Na jaren van discussie (het eerste voorstel voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) werd ingediend in juni 2018) en vertragingen (de hervorming van het GLB zou in 2020 worden goedgekeurd, en in 2021 in werking treden) heeft het Europees Parlement vandaag een einde gemaakt aan de onderhandelingen en wendingen.

Ambitie?

De EU-GLB-verordening is goedgekeurd en verzegeld, en zal in 2023 in werking treden. En hoewel de lidstaten nog enige ambitie kunnen tonen in hun nationale strategische plannen die in de maak zijn en tegen het einde van het jaar ingeleverd moeten worden, is de algemene EU-overeenkomst in veel opzichten een grote teleurstelling. De deal slaagt er niet in om de dringende problemen van klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit adequaat aan te pakken. Het slaagt er niet in om kwesties van billijkheid bij de verdeling van subsidies aan te pakken, en geeft de voorkeur aan een industrieel landbouwmodel dat hectares beloont, in plaats van duurzame praktijken.

Veranderd, om hetzelfde te blijven

Geen expliciete opname van de doelstellingen van de Farm to Fork-strategie in het GLB, geen bindende doelstellingen die gekoppeld zijn aan de Green Deal. Alles is veranderd, om hetzelfde te blijven. Het oude dossier is groen geschilderd, maar zal in feite een industrieel en vervuilend landbouwmodel blijven steunen, in ieder geval tot 2027. Het maatschappelijk middenveld en milieugroeperingen hebben hun ongenoegen geuit, en de leden van het Europees Parlement gevraagd het GLB weg te stemmen. Dit zonder succes. Slow Food voegt zich bij hun stemmen en deelt de teleurstelling.

 

“De Slow Food-beweging is van mening dat deze GLB-hervorming niet zal leiden tot een echte ecologische transitie in de landbouwsector. Het GLB, waarop de ambities van de Commissie’s Green Deal en de EU Fram to Fork strategie afhangen, laat de kans liggen om een ​​veerkrachtig voedselsysteem op te bouwen dat ecologisch, sociaal en economisch duurzaam is. Terwijl de samenleving en de jeugd hun bereidheid blijven uiten om vooruit te gaan naar een milieubewuste toekomst, blijft dit historische beleid achter en zal het een industrieel, destructief en niet-duurzaam landbouwmodel blijven subsidiëren”, zegt Marta Messa, Slow Food Europe Director.

 

In samenwerking met de Good Food, Good Farming Campagne heeft Slow Food duidelijke boodschappen van het maatschappelijk middenveld en boeren overgebracht, ongenoegen getoond over het huidige Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, en gevraagd om betere ondersteuning van kleinschalige agro-ecologische boeren.

We hopen op de ambitie van de lidstaten, en op het goedkeuringsproces van de Nationale Strategische Plannen door de Europese Commissie, die heeft beloofd deze te herzien in het licht van hun bijdrage aan de Green Deal.

 

Slow Food International Press Office

Alessia Pautasso – a.pautasso@slowfood.it (+39) 342 8641029

Paola Nano – p.nano@slowfood.it (+39) 329 8321285

Alice Poiron – a.poiron@slowfood.it

Giulia Capaldi – g.capaldi@slowfood.it 

 

Slow Food is a worldwide network of local communities founded in 1989 in order to counteract the disappearance of local food traditions and the spread of fast food culture. Since then, Slow Food has grown to become a global movement that involves millions of people in more than 160 countries and works so that we can all have access to good, clean and fair food.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

=

 

EN ONTVANG EEN RECEPT UIT

DE ARK VAN DE SMAAK!