In 2018 gaat Voedsel Anders de stad in en de boer op met een Voedselkaravaan die door vijf streken van Nederland trekt. In elke regio halen we nieuwe verhalen en aanbevelingen op over de transitie naar een duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem. En jij kunt meedoen! 

In 2014 en 2016 organiseerden we twee conferenties over de omslag naar een duurzamer voedselsysteem. Er kwamen ruim duizend mensen op af. Meer dan 50 organisaties, netwerken en bedrijven hebben daarna het Voedsel Anders-manifest ondertekend.  Sindsdien groeit in Nederland steeds breder het besef dat het hoog tijd is voor systeemveranderingen voor een duurzame en rechtvaardige landbouw en voedselvoorziening.

Veelbelovende initiatieven op het gebied van voedsel en landbouw schieten als paddenstoelen uit de grond. Veel valt er te leren van deze lokaal ingebedde vernieuwingen. Voedsel Anders organiseert daarom in 2018 een Voedselkaravaan.

Daarbij zoeken wij aansluiting bij voedselinitiatieven op regionaal niveau die nieuwe verhalen vertellen over een regionaal georiënteerde voedselvoorziening op basis van een vitale, natuurinclusieve, agroecologische landbouw en visserij. Deelnemers aan de verschillende activiteiten van de Voedselkaravaan zullen ervaringen uitwisselen rond de voedseltransitie, deze verrijken met nieuwe inzichten en ze plaatsen in een breder kader van beleid, praktijk en onderzoek.

Wat wil de Voedselkaravaan bereiken?

Met de Voedselkaravaan van vijf regionale dialogen in Nederland wil Voedsel Anders:

  • zichtbaarheid genereren voor vernieuwende voedselinitiatieven;
  • nieuwe voedselverhalen vinden en verbinden die robuuste oplossingen bieden voor de voedselvraagstukken van nu en de toekomst
  • aanbevelingen ophalen voor de voedseltransitie in beleid, praktijk en onderzoek;
  • de beweging voor een eerlijke, duurzame voedselvoorziening verdiepen en verbreden.

We gaan daarbij voortbouwen op de kracht van het netwerk van Voedsel Anders en hopen wederom een divers en rijkgeschakeerd gezelschap van mensen uit stad en land te betrekken: boeren, burgers en bedrijven die actief zijn in lokale voedselinitiatieven, beleidsmakers, onderzoekers, bestuurders, verwerkers, koks, bloggers, studenten en kunstenaars. En daar hoor jij ook bij!

Waar en wanneer gaat het gebeuren?

De Karavaan zal plaatsvinden van januari tot en met oktober 2018. De precieze data van de verschillende ‘pleisterplaatsen’ worden momenteel vastgelegd. Op 24 januari gaat de Voedselkaravaan in ieder geval van start met een Vertrekevenement in Utrecht.

Verder trekt de Voedselkaravaan langs het Friese platteland en doen we Leeuwarden aan als Europese Culturele Hoofdstad 2018. We pleisteren in Amsterdam en gaan door naar het Zuiderpark in Den Haag. Ook doen we Limburg en Brabant aan en tenslotte pleisteren we in oktober in Landerij De Park in Nijmegen als daar de food challenges worden afgerond in het kader van Nijmegen als Groene Hoofdstad van Europa.

Hoe ziet het eruit?

In samenwerking met lokale mensen organiseert de Voedselkaravaan op elke pleisterplaats een regionale dialoog rond één of meer maaltijden en activiteiten. Lokale organisatoren kunnen daarbij variëren op verschillende vormelementen, waaronder (fiets)excursies, lunchwandelingen, een marktplaats en een ‘diner pensant’. Er zal veel gebruik worden gemaakt van culturele en artistieke expressie, om sneller tot de kern te komen, nieuwe perspectieven te bieden, emoties te raken, onverwachte vragen te stellen en onszelf een spiegel voor te houden.

We zoomen in op de vier centrale thema’s van Voedsel Anders: agroecologie, korte ketens, rechtvaardige handel en toegang tot grond. We stellen daarbij de vraag: Wat is er nodig in beleid, praktijk en onderzoek om de transitie naar een duurzame en eerlijke voedselvoorziening in de regio te versnellen en versterken?

Rijnzoet haakt aan!

Slow Food Rijnzoet haakt aan bij de activiteiten in Nijmegen.  kunnen nog veel hulp gebruiken. Heb je wat tijd over en kun je helpen met de lokale organisatie van een van de pleisterplaatsen van de Karavaan? Wil jouw organisatie ook een rol spelen in de Voedselkaravaan, door mee te doen en/ of een financiële bijdrage te leveren? Of wil je eerst nog wat meer weten? We horen graag van je. Neem dan contact op met info@voedselanders.nl

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

 

EN ONTVANG EEN RECEPT UIT

DE ARK VAN DE SMAAK!