Wat je politieke kleur ook is – voedsel is van ons allemaal. Het is heel dichtbij, maar tegelijkertijd een van de meest complexe onderwerpen die je kunt aansnijden, dat raakvlakken heeft met vrijwel alle maatschappelijke en ecologische thema’s van deze tijd. Om wat meer orde in de politieke chaos te creëren, sommen wij hieronder een aantal kandidaten op waarvan wij denken dat zij voedsel, landbouw en het klimaat op de agenda kunnen zetten. Zij kunnen ervoor zorgen dat deze drie thema’s prioriteit worden van Europa.

Tekst // Lisa de Koning & Brenda Poot
Beeld // via Slow Food Youth Network

 

Groen Links


Naam: Jeroni Vergeer
Kandidatenlijst nr. 9

Jeroni Vergeer

Opgegroeid op een biologische boerderij in Groningen, maar sinds haar studietijd een echte stadse in Amsterdam. Voorzitter van Femnet, beleidsmedewerker, duurzaamheid voor Groenlinks Amsterdam en in de delegatie van de Europese Groene Partij.

Quote: Aan ons de taak om energievoorzieningen te democratiseren en om te zorgen dat de kosten van de transitie worden gedragen door de sterkste schouders. Niet alleen de schouders van de burgers, maar ook zeker die van de grote industriële vervuilers.”

 

D66


Naam: Raoul Boucke
Kandidatenlijst nr. 2

Raoul Boucke

Op zijn 17e vertrok hij uit Suriname naar Nederland voor zijn studie Scheikundige Technologie aan de TU Delft, waar hij de duurzame ontwikkeling binnen de chemische industrie onderzocht. Op het moment is hij werkzaam bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie.

Quote: Of het nu gaat om onze immateriële verworvenheden zoals vrouwenrechten en homorechten of om onze planeet. Ik wil strijden voor een sterk en een solidair Europa.”

 

SP


Naam: Daphne ten Klooster
Kandidatenlijst nr. 11

Daphne ten Klooster

Gestudeerd in Middelburg, Madrid, Straatsburg, Gottingen, Krakau en Mexico city. Tijdens haar werkzame leven als onderzoeksstudent en parlementair assistent snel doorgegroeid naar beleidsmedewerker Zorg Tweede Kamer.

Quote: Er moet meer aandacht naar mens, dier en milieu en niet alleen de belangen van de bedrijven moeten gediend worden. De beslissingen van de Europese Unie moeten wel aansluiten bij de realiteit in de landen.”

 

VVD

Naam: Jan Huitema
Kandidatenlijst nr. 2

Jan Huitema

Hij studeerde Dierwetenschappen in Wageningen en besloot daarna om zijn politieke interesse te volgen en aan het werk te gaan in Brussel. In 2012 besloot Jan terug te gaan naar Friesland, waar hij samen met zijn vader in Makkinga een melkveehouderij van 130 koeien heeft. Jan is als lid van het Europees Parlement actief in de Milieucommissie en de Landbouwcommissie.

Quote: Een ding lijken we te vergeten en dat is eigenlijk waar ik me de laatste jaren zorgen over maak. Dat is de waardering voor de boer en tuinder.”

 


ChristenUnie


Naam: Arjen Droog
Kandidatenlijst nr. 6

Arjen Droog

Van kinds af aan actief als scout: tochten lopen, avontuurlijke activiteiten voor kinderen organiseren, het leert je belangrijke competenties: samenwerken, doorzetten en je grenzen verleggen. Woont in Lunteren en actief in Gelderland. Als waarnemend directeur van Foodvalley in Ede, staat hij altijd open voor projecten en programma ideeën in AgriFood, of in cross-overs met Tech, Health of ICT.

Quote: Europa raakt jouw leven iedere dag. Het eten dat vanavond op je bord ligt, hoe we met vluchtelingen omgaan, hoe schoon de lucht is die je inademt.”

 

Volt Nederland


Naam: Nilüfer Vogels
Kandidatenlijst nr. 2

Nilüfer Vogels

Lianne de Bie, voorzitter van SFYN Utrecht, is volop actief bij Volt Nederland en vertelde ons dat Volt de focus van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wil verschuiven van grote producenten naar kleine producenten die ecologisch telen. De boerenbedrijven die rekening houden met lokale ecosystemen en daarmee de verbinding zoeken met de natuurlijke leefomgevingen moeten worden gesteund. Dit zal de productkwaliteit en de biodiversiteit vergroten. Nilüfer Vogels, kandidaat nummer 2 op de lijst van Volt, zal dit onderwerp onder hoede nemen wanneer zij wordt gekozen voor het Europees Parlement.

 

CDA


Naam: Esther de Lange
Kandidatenlijst nr. 1

Esther de Lange


Esther de Lange, nummer 1 op de lijst van het CDA, staat voor de ontwikkeling van het platteland. De agrarische gezins- en familiebedrijven spelen een sleutelrol in het behoud van een leefbare plattelandsomgeving, doordat zij werkgelegenheid stimuleren en verbinding zoeken met de gemeenschap. Deze bedrijven moeten dan ook worden gesteund door landbouwbeleid volgens het CDA.

Quote: “Samen moeten we zorgen voor onze omgeving – voor ons stukje aarde dat we door willen geven.”

LEES MEER DE EUROPESE VERKIEZINGEN…

 

– Dit artikel is geschreven in het kader van de Europese Parlementsverkiezingen, die van 23 tot en met 26 mei 2019 plaats in alle lidstaten van de Europese Unie. In Nederland kan men op donderdag 23 mei naar de stembus.

– Slow Food en Slow Food Youth Network roepen consumenten op gebruik te maken van hun stemrecht en vragen hen te kiezen voor een partij of kandidaat die zich inzet voor een schoner, eerlijker en duurzamer Europees landbouw- en voedselsysteem. Volg de campagne van SFYN via #votewithyourfork en #foodispolitics.

 

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

 

EN ONTVANG EEN RECEPT UIT

DE ARK VAN DE SMAAK!